Indoor concrete floors reinforcement

Anvendelsesmuligheder

Fibre til indendørs betongulve

Vi tilbyder en række Wiking® Konstruktionsfibre til forbedring af indendørs betongulve.

De fleste betongulve udsættes for eksterne påvirkninger, som kan svække betonens kvalitet. Betonarmering er derfor afgørende for at sikre et stærkt og holdbart indendørs betongulv.

Sprængstyring i betongulve
I hærdefasen kan klimaforhold (såsom ekstreme temperaturer eller stærke vinde) forårsage, at en for stor mængde vand fordamper fra betonoverfladen, hvilket fører til dannelsen af plastkrympningsrevner.

Med Wiking® Konstruktionsfibre tilsat betonblandingen reduceres omfanget af plastkrympning i betonen, da fibrene vil medføre, at trækstyrken udvikles tidligere i hærdefasen. Derved forhindres plastkrympningsrevner. Ligeledes vil Wiking® Konstruktionsfibre forhindre dannelse af plastsætningsrevner.

Stærkere betongulve
Betongulves styrke og kvaliteter kan forringes på grund af påvirkninger og stød fra tunge genstande og belastninger (fx gaffeltrucks, lastbiler og lastvogne). Især kan kanter mellem gulvenheder og forhøjede dele af præfabrikeret beton risikere at forringes.

Med Wiking® Konstruktionsfibre tilsat betonblandingen øges betonstyrken og slidkvaliteten af betonen. Den forbedrede slagstyrke kan tilskrives den store mængde energi absorberet gennem brydningen, strækningen og trækningen af fiberen, når cementbindemidlet er forsvundet.

Undersøgelser viser, at tilsætning af fibre kan reducere betonforringelse forårsaget af slitage med op til 39%.

Fordele ved Wiking®
Konstruktionsfibre til indendørs gulve

  • Forbedret modstandsdygtighed mod revner
  • Forbedrede slidegenskaber
  • Forbedret slagmodstand
  • Hurtigere og nemmere udstøbning

Relaterede
produkter:

Anvendelse af konstruktionsfibre

Forbedrer brandbeskyttelse og øger trækstyrken i beton til tunneller.
Læs mere

Forøgelse af betonstyrken og slidkvaliteten i indendørs betongulve.
Læs mere

Beskytter udendørs beton-fundamenter mod tidlig forringelse.
Læs mere

Øger den strukturelle pålidelighed i beton udsat for havvand.
Læs mere

Reducerer mængden af tilbagekastning fra sprøjtebeton og forhindrer dannelsen af revner.
Læs mere

Øger klæbeevnen i cementpuds for hindring af revnedannelse.
Læs mere

Mød vores salgs-team
CEO/President
Palle Kuntz
+45 24 65 96 15
pku@danishfibres.dk
Vice. Pres, Sales & Marketing
Bo Gyldenberg
+45 20 58 05 99
bgy@danishfibres.dk

Produktinformation

Højtydende polypropylenfibre til betonarmering, der giver sprængstyring, trækstyrke og brandbeskyttelse.