Reinforced cement render - Danish Fibres

Anvendelsesmuligheder

Fiberarmeret cementpuds

Vi tilbyder et særligt udvalg af Wiking® Konstruktionsfibre til cementpudsning. Fibrene er specielt udviklet til forbedring af cementpudsens ydeevne og vil gøre cementpudsning til et mere omkostningseffektivt projekt.

Reduktion af plastkrympningsrevner
Når Wiking® Konstruktionsfibre tilsættes cementpudsblandingen, vil fibrene spredes og danne et tredimensionalt armeringssystem til forebyggelse af plastkrympning. Resultatet er en mere holdbar cementpuds og forebyggelse af fint tegnede revner på overfladen.

Reduceret permeabilitet
Ved anvendelse af en ikke-fibrøs blanding af cementpuds kan hydreret kalk (et biprodukt af hydrogeneret cement) forårsage forstyrrelse og salpeterforvitring, hvilket kan efterlade grimme mærker på det færdige produkt. Wiking® Konstruktionsfibre vil reducere disse problemer betydeligt ved at sikre en lav permeabilitet.

Øget klæbeevne
Når en overflade pudses – hvad enten der er tale om mursten, cement eller sten – kan det være et problem at få cementblandingen til at binde. Denne manglende klæbeevne kan føre til dannelse af revner, og enhver påvirkning af overfladen vil medføre, at cementmaterialet delaminerer. Men hvis Wiking® Konstruktionsfibre tilsættes cementpudsen, sikrer fibrene et højt forhold mellem vand og cement ved berøringspunktet, hvorved klæbeevnen maksimeres.

Fordele ved Wiking®
Konstruktionsfibre til
fiberarmeret cementpuds:

  • Øget modstandsdygtighed over for plastkrympningsrevner
  • Forbedret slagstyrke
  • Forbedret klæbeevne
  • Reduceret permeabilitet

Relaterede produkter:

Anvendelse af konstruktionsfibre

Forbedrer brandbeskyttelse og øger trækstyrken i beton til tunneller.
Læs mere

Forøgelse af betonstyrken og slidkvaliteten i indendørs betongulve.
Læs mere

Beskytter udendørs beton-fundamenter mod tidlig forringelse.
Læs mere

Øger den strukturelle pålidelighed i beton udsat for havvand.
Læs mere

Reducerer mængden af tilbagekastning fra sprøjtebeton og forhindrer dannelsen af revner.
Læs mere

Øger klæbeevnen i cementpuds for hindring af revnedannelse.
Læs mere

Mød vores salgs-team
CEO/President
Palle Kuntz
+45 24 65 96 15
pku@danishfibres.dk
Vice. Pres, Sales & Marketing
Bo Gyldenberg
+45 20 58 05 99
bgy@danishfibres.dk

Produktinformation

Højtydende polypropylenfibre til betonarmering, der giver sprængstyring, trækstyrke og brandbeskyttelse.