Reinforced Shotcrete - Danish Fibres

Anvendelsesmuligheder

Fibre til sprøjtebeton

Vi har udviklet en række Wiking® Konstruktionsfibre til forbedring af sprøjtebeton – både vådblanding og tørblanding. Fibrene kan reducere mængden af tilbagekastning fra sprøjtebeton og forhindre dannelsen af revner.

Sprøjtebeton er en proces, hvorved højstyrkebeton eller mørtel sprøjtes på en overflade ved brug af trykluft, som tvinger beton eller mørtel gennem en slange med høj hastighed. Denne anvendelsesmetode gør sprøjtebeton mere holdbar end almindelig beton.

Reduceret tilbagekastning fra sprøjtebeton
Sprøjtning ved høj hastighed er nødvendigt for at opnå et stærkt og holdbart resultat. Højhastighed betyder imidlertid også, at noget af sprøjtebetonen kastes tilbage fra overfladen. Derfor spildes en kostbar mængde sprøjtebeton, hvilket i nogle situationer kan udgøre 40%. Desuden indeholder den sprøjtebeton, der kastes tilbage, de største partikler i sprøjtebetonblandingen. Som følge heraf kan tykkelsen af den påførte sprøjtebeton overstige det forventede, og sprøjtebetonen vil være mere tilbøjelig til krympning.

Ved at tilsætte Wiking® Konstruktionsfibre til sprøjtebetonblandingen styrkes blandingens kohærente karakter markant, ved mekanisk at binde cementmaterialerne sammen. Som følge heraf reduceres tilbagekastning fra sprøjtebeton betydeligt.

Reduceret plastkrympning
Sprøjtebeton lider også under plastkrympningsrevnedannelse. Når Wiking® Konstruktionsfibre tilsættes sprøjtebetonblandingen, øges kapaciteten for trækdeformation i plastfasen, hvilket forhindrer forekomsten af plastkrympningsrevner.

Wiking® Konstruktionsfibre vil også øge sprøjtebetonens modstandsevne mod frost og optøning ved at skabe en mere holdbar overflade, der forhindrer indtrængning af vand og kemiske stoffer.

Fordele ved Wiking®
Konstruktionsfibre
til sprøjtebeton:

  • Reduceret tilbagekastning fra sprøjtebeton
  • Reduceret plastkrympningsrevner
  • Forbedret modstandsevne mod frost og optøning
  • Øget klæbeevne
  • Reduceret permeabilitet

Relaterede produkter:

Anvendelse af konstruktionsfibre

Forbedrer brandbeskyttelse og øger trækstyrken i beton til tunneller.
Læs mere

Forøgelse af betonstyrken og slidkvaliteten i indendørs betongulve.
Læs mere

Beskytter udendørs beton-fundamenter mod tidlig forringelse.
Læs mere

Øger den strukturelle pålidelighed i beton udsat for havvand.
Læs mere

Reducerer mængden af tilbagekastning fra sprøjtebeton og forhindrer dannelsen af revner.
Læs mere

Øger klæbeevnen i cementpuds for hindring af revnedannelse.
Læs mere

Mød vores salgs-team
CEO/President
Palle Kuntz
+45 24 65 96 15
pku@danishfibres.dk
Vice. Pres, Sales & Marketing
Bo Gyldenberg
+45 20 58 05 99
bgy@danishfibres.dk

Produktinformation

Højtydende polypropylenfibre til betonarmering, der giver sprængstyring, trækstyrke og brandbeskyttelse.