Tunnels and Fire Protection with polypropylene fibres, Danish Fibres

Anvendelsesmuligheder for konstruktionsfibre

Fibre til tunneler og brandbeskyttelse

Vi har udviklet en række certificerede konstruktionsfibre til tunnelkonstruktioner. Fibrene er designet til at forbedre brandbeskyttelsen og øge trækstyrken.

I de senere år har der været flere ildebrande i europæiske betontunneler. Som følge heraf er forebyggelsen af eksplosiv fragmentering i beton blevet afgørende for sikring af sikre tunneler.

Eksplosiv fragmentering i betontunneler
Fænomenet eksplosiv fragmentering opstår, når beton udsættes for høje temperaturer, f.eks. i tilfælde af en kulbrinte brand.

Særligt til tunnelkonstruktioner anvendes en kondenseret beton af høj kvalitet, som har lav permeabilitet. Det betyder, at porer i betonen nemt bliver mættet med fugt. I tilfælde af brand vil varme få fugten til at fordampe, hvilket igen vil medføre en forøgelse af trykket inde i betonporerne. Som følge heraf vil betonen fragmentere eksplosivt. Denne eksplosive fragmentering kan ske meget hurtigt, og det er derfor vigtigt at reducere risikoen.

Reduktion af risikoen for eksplosiv fragmentering
En række af vores Wiking® Mikrofibre er specielt udviklet til at reducere risikoen for eksplosiv fragmentering i beton. Ved tilsætning af disse fibre til betonblandingen vil betonens permeabilitet stige under opvarmning, hvorved trykket i porerne reduceres. Det betyder, at den samlede risiko for eksplosiv fragmentering reduceres.

Forklaringen på dette er, at Wiking® Mikrofibre vil begynde at smelte ved 160 °C, og ved 360 °C vil fibrene blive fuldstændigt opløst, hvorved millioner af kapillærer tilføjes betonen og tillader fugten at slippe ud. Som følge heraf vil der ikke være noget pres og derfor ingen eksplosiv fragmentering.

Øget tid til sikker flugt
Reduktionen af eksplosiv fragmentering betyder, at et redningshold vil have mere tid til at få kontrol over en brand og evakuere mennesker. Det kan redde liv. Faktisk viser undersøgelser, at Wiking® Mikrofibre kan øge den tilgængelige sikre flugttid fra 20 minutter til 70-90 minutter!

Fibre til proaktiv forebyggelse af plastkrympning
En anden fordel ved Wiking® Mikrofibre er, at de danner en tredimensionel matrix i betonblandingen, som proaktivt forhindrer dannelsen af plastkrympningsrevner i beton.

Tunnelcertificering
Wiking® Mikrofibre til tunneler er godkendt i overensstemmelse med AbZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – tysk generel bygningsinspektoratgodkendelse). Dette garanterer, at vores fibre lever op til det krævede kvalitetsniveau i forhold til trækstyrke og passiv brandbeskyttelse. Kun tre virksomheder i verden har denne certificering for tunnelfibre.

Brand-test af Wiking fibre-forstærket beton

Fordele ved Wiking®
Mikrofibre til
tunneler

 • Reduceret risiko for eksplosiv fragmentering
 • Forbedret modstandsdygtighed over for plastkrympnings- og plastsætningsrevner
 • Øget tid til sikker flugt
 • Ekstra tredimensionel armeringsstruktur

Andre anvendelsesmuligheder:

 • Skyskrabere
 • Broer
 • Underjordiske parkeringspladser
 • Kabeltunneler

Certificerede Wiking® Mikrofibre til tunneler:

  • Wiking® Mikro 18 μm
  • Wiking® Mikro 15 μm

Læs mere

Begge typer er certificerede i alle længder.

Anvendelse af konstruktionsfibre

Forbedrer brandbeskyttelse og øger trækstyrken i beton til tunneller.
Læs mere

Forøgelse af betonstyrken og slidkvaliteten i indendørs betongulve.
Læs mere

Beskytter udendørs beton-fundamenter mod tidlig forringelse.
Læs mere

Øger den strukturelle pålidelighed i beton udsat for havvand.
Læs mere

Reducerer mængden af tilbagekastning fra sprøjtebeton og forhindrer dannelsen af revner.
Læs mere

Øger klæbeevnen i cementpuds for hindring af revnedannelse.
Læs mere

Mød vores salgs-team
CEO/President
Palle Kuntz
+45 24 65 96 15
pku@danishfibres.dk
Vice. Pres, Sales & Marketing
Bo Gyldenberg
+45 20 58 05 99
bgy@danishfibres.dk

Produktinformation

Højtydende polypropylenfibre til betonarmering, der giver sprængstyring, trækstyrke og brandbeskyttelse.